Ekonomia eta finantza analisia

Ekonomia eta finantza-analisiari buruzko txostenak enpresaren alderdi guztien ikuspegia ematen du. Ekonomia eta finantza-informazioa konbinatu, bateratu eta aztertu egiten du, eta enpresaren egoera panel bakarrean aurkezten du. Grafikoen bidez eta klik bakarrarekin ekonomia- eta finantza-alderdien ikuspegi globala eskaintzen du, eta, aldi berean, bai eta informaziorik xehatuena ere. Kontabilitateko multidibisa eta multiplan eredu bat da.

Edukiak alderdi azpimarragarri hauek ditu:

  • Egoera-balantzea
  • Galdu-irabazien kontua
  • Diru-fluxuaren egoera
  • Adierazleak

Egungo ekitaldia beste historiko batzuekin konpara daiteke, egindako aurreikuspenen gaineko desbideratzeak aztertu, eta erabakiak garaiz hartu.

Txostenaren euskarri den tresnaren ezaugarriei esker, pertsonalizatu egin daiteke eta honako alderdi hauek gehitu:

  • Galdu-irabazien kontua eta analisia
  • Aurrekontuen kudeaketa
  • Baterakuntza
  • Kontabilitatez kanpoko informazioa atxikitzea