Cash Management

Enpresak kontuak dituen banku-erakunde guztiekin konektatuta dagoenez, banku gordailuaren egoera eguneratua eskaintzen du.

Diruzaintzako posizioak kartera-aurreikuspenekin eta bestelako obligazio eta kobratze eskubideekin (zergak, pertsonal gastuak, maileguak, etab.) konbinatzen ditu diruzaintzako aurreikuspenari buruzko informazioa emateko.

Enpresaren ohiko kudeaketa-softwarearekin bateragarria da erabat, eta horrekin bat egiten du diruzaintzako kudeaketa, proiekzioak eta alertak hobetzeko.

Cash Management txostenak, gainera, honi buruzko informazioa gehitzen du:

  • Kontu bakoitzaren banku posizioak eta mugimenduak.
  • Maileguei, polizei eta leasing eragiketei buruzko informazioa.
  • Kobratzeak eta ordainketak, mugaeguneratuak eta egiteke, bezeroaren eta hornitzailearen arabera.
  • Etorkizuneko Cash-Flow-aren ikuspegia ematen du iraunkorki.